Enhver har potentialet til at skabe et meningsfyldt liv!

Filosofien bag

Vi er alle unikke individer, der er nært forbundet. Alle har et væld af tanker og et stort følelsesregister, der ofte styrer vores energi og handlinger.

Det er målet gennem samtaler, udviklingsforløb og workshops at bidrage til en større bevidsthed om vores personlige styrker, og hvordan vi kan bruge den kraft til at udvikle vores naturlige lederskab, der kan anvendes i alle livets facetter, fx i rollen som leder, forælder, partner, kollega, ven etc.

Håbet er, at du opnår et sundere liv og en større lethed og energi til at tackle enhver udfordring, du måtte møde i livet – store som små.

Læs videre nedenfor om det, du vil opleve i mødet med Aarhus Coaching House.

Approach til samtaler og undervisning

Din kerne

Hvis vi skal realisere vores potentiale og finde den kraft og personlige styrke, vi alle besidder, kan det kun ske med udgangspunkt i den personlige kerne. Det er herfra, vi finder evnen til at lede, handle og nå vores mål.

Vi hjælper dig med at blive bevidst om og komme i kontakt med din kerne. Så bliver du klarere på dine værdier, mål og drømme og får et solidt fundament at handle ud fra.

Ofte begrænses vi som mennesker af vores tanker og følelser omkring, hvem vi er og hvad vi kan. Vi er i høj grad styret af vores selvtillid, som udfordres når vi testes på vores evner og egenskaber. Vi er igennem livet programmeret via oplevelser og erfaringer. De kommer senere til at udgøre en mental ramme og ofte også begrænsning for vores muligheder i livet. Men vi har langt større potentiale end vi forestiller os.

Vi arbejder med at flytte fokus fra selvtillid til selvværd. Derved frigøres den enkelte fra stræben efter anerkendelse udefra og til åbenhed og accept af dig selv og andre. Det er dét, der kan skabe kontakten til din kerne og frigøre din energi og handlekraft.

Respons

Når vi skal håndtere krævende eller pressede situationer, kan vi reagere med forskellige typer af respons. Hvis vi ikke opnår, det vi gerne vil, eller vi får, noget vi ikke havde ønsket os, så bliver vi ofte utilfredse.

Vi sætter dig i stand til at handle med udgangspunkt i din kerne og tage ejerskab til din reaktion. Dermed styres du ikke af frygt eller indre modstand, men af et mere bevidst mindset. Du bliver kriger og ikke offer i dit eget liv.

Det vil give dig en oplevelse af flow og tiltrække de mennesker og energier, der flytter dig mod dit mål. Der er også fokus på bevidsthed om ordets magt og på ikke at lade dig styre af antagelser om dig selv eller andre, eller tage ting personligt. Først da kan du reelt tage lederskab og arbejde efter dine mål og værdier.

Lederskab

Vi arbejder med, hvordan du kan tage lederskab i dit eget liv for dermed at kunne tage lederskab for andre. Hvis du praktiserer lederskab ud fra din kerne, vil du kunne opnå det autentiske lederskab, der flytter andre gennem motivation og inspiration.

De fleste af os bruger en del energi på at tage os godt ud, når vi er på job og har en frygt for ikke at præstere godt nok. Vi skal både som ledere, medarbejdere og familiemedlemmer agere indenfor nogle udstukne rammer, hvor der er forventninger til vores rolle og vores handlinger.

Vi hjælper dig med at skabe din egen bane at spille på. Det kræver risikovillighed, forandringsparathed og tilpasningsevne. Men så vil du også blive belønnet med energi, handlekraft og et væld af muligheder.

Udvikling

Som leder er din vigtigste opgave at skabe optimale vilkår for medarbejdernes udvikling, da det også skaber de bedste resultater for virksomheden. Med tillid som grundsten kan du skabe en ramme, hvor der er rum for innovation og udfoldelse – også af uforudsete talenter.

Giv feedback gennem positive tilkendegivelser af medarbejdernes kvaliteter og feed forward, når der skal forbedringer til. Alt sammen med det udgangspunkt at det bidrager til at nå de fælles mål. Pauser, stilhed og tid til refleksion er nogle af de virkemidler, der kan anvendes til at styrke virksomhedens udviklingskraft.

Vi hjælper dig med at skabe de bedste rammer for at udvikle dig som leder i dit eget liv, og som leder for andre.

Er du en virksomhed eller privatperson?