2-dags workshop: Skab et stærkt team

Walking Network

SKAB SAMMENHÆNGSKRAFT

På workshoppen arbejder vi med at flytte fokus fra individ til fællesskab. 

Som leder er den vigtigste opgave at skabe optimale vilkår for medarbejdernes udvikling. Derved opnår virksomheden også de bedste resultater. Med tillid som grundsten kan vi skabe rammen for innovation og udfoldelse.

Det er afgørende at få skabt sammenhængskraft i teamet, så det enkelte teammedlem bliver en del af et hold med en fælles opgave og retning. Det kræver mod at give plads til individuelle kompetencer og åbenhed at skabe psykologisk tryghed, ligeværdighed og trivsel i teamet. Dét er vejen til sund high performance.

UDBYTTE

På workshoppen arbejder vi med, hvordan personlig ledelse kan realisere teamets fulde potentiale gennem øget sammenhængskraft og ved at bringe alle kompetencer i spil.

Teamet vil blive i stand til at handle med et mere bevidst mindset og tage ejerskab over egne reaktioner og dermed ikke være styret af frygt eller indre modstand. 

Målet med de 2 dage er at styrke teamet og opnå fælles retning og mål.

Vi vil blandt andet træne:

  • Øget personlig bevidsthed
  • Værktøjer til at skabe psykologisk tryghed, ligeværdighed og trivsel
  • Forvandling af personlige styrker til kollektiv intelligens
  • Respektfuld kommunikation
  • Servant Leadership
  • Stilhed som redskab til øget samskabelse

Vi tager fat i de svære dialoger med kollegaer og medarbejdere, og I bliver bevidst om, hvordan arbejde med de lidt blødere ting kan styrke fællesskabet markant.

Vi gør brug af den smukke natur omkring os, så medbring tøj til årstiden.

400FA5E2-D1A6-404E-974A-D0EC0053F8D1

OM LARS HAABER

Aarhus Coaching House er etableret af Lars Haaber, med det formål at skabe et tillidsfuldt rum hvor du kan arbejde trygt med dine udfordringer.

Lars er specialiseret i udvikling af personlig bevidsthed og træning i autentisk ledelse. Inspirationen er bl.a. hentet fra buddhismen og møder med indianske traditioner i Nordamerika og shamaner i Peru.

Lars har mere end 20 års erfaring som leder og konsulent i den finansielle sektor i Danmark og London. Han har i mange år arbejdet som coach, mentor og sparringspartner for ledere og iværksættere.

Lars er certificeret NLP Coach Practitioner og Stifinder i transformationsledelse. 

PRAKTISK OM WORKSHOPPEN

HVOR:
Naturskønne omgivelser i Østjylland eller Nordsjælland.
Vi afholder også workshops i London

HVORNÅR:
Efter aftale. Der er stadig mulighed for at afholde  workshop i foråret 2024.

PRIS:
Kr. 11.500,- ex. moms pr. deltager – max 16 deltagere

Prisen inkluderer 2 hele dages undervisning og fuld forplejning samt 1 overnatning i enkeltværelse.

HVEM ER WORKSHOPPEN FOR:
Teams og ledergrupper, der gerne vil styrke det personlige lederskab i teamet eller ledergruppen og er interesseret i at øge sammenhængskraften og fællesskabet.
Du vil også få nye perspektiver på ledelse og ledelsesudfordringer.