2-dags workshop: Styrk dit naturlige lederskab

FRIGØR DIT LEDELSESPOTENTIALE

Workshoppen i det naturlige lederskab er en invitation til at arbejde med at tage lederskab i dit eget liv for dermed at kunne tage lederskab for andre. Hvis du praktiserer lederskab ud fra din kerne, vil du kunne opnå det autentiske lederskab, der flytter andre gennem motivation og inspiration.

Ofte begrænses vi af vores tanker og følelser omkring, hvem vi er og hvad vi kan. Vi er i høj grad styret af vores selvtillid, som udfordres når vi ikke konstant skaber resultater. Vi er igennem livet “programmeret” via oplevelser og erfaringer. De kommer senere til at udgøre en mental ramme og ofte også begrænsning for vores muligheder i livet. Men vi har langt større potentiale end vi forestiller os.

Ved at frigøre os fra stræben efter anerkendelse udefra, og i stedet fokusere på åbenhed og accept af os selv og andre, kan vi skabe kontakten til den personlige kerne og frigøre energi og handlekraft.

UDBYTTE

Formålet med workshoppen er at identificere og udvikle det naturlige lederskab. Det gør vi bl.a. ved at træne i at tage ejerskab over de mekanismer, der ubevidst styrer mange af vores reaktioner og handlinger. Vi bliver langt skarpere på egne styrker og hvordan vi anvender dem i vort lederskab. Målet er, at du efter de 2 dage kommer hjem med en følelse af langt større persolig frihed, selvbevidsthed og råderum.

Du vil kunne opnå:

  • Ændring af gamle handlemønstre
  • Forståelse af, hvad det vil sige at finde dit balancepunkt
  • At vende modstand til accept
  • Træning i mindfulness og meditation som værktøjer til øget bevidsthed
  • Forståelse af, hvordan belønning og konsekvens af og til styrer vores viljestyrke
  • Værktøjer til håndtering af udfordringer
  • Spirituel bevidsthed

     

Vi veksler mellem undervisning, individuelle opgaver og arbejde i små grupper. Vi bruger også den smukke natur omkring os, så medbring tøj til årstiden.

8EC8BBB5-8A4F-4980-8B7D-3B1530C964DA

OM LARS HAABER

Aarhus Coaching House er etableret af Lars Haaber, med det formål at skabe et tillidsfuldt rum hvor du kan arbejde trygt med dine udfordringer.

Lars er specialiseret i udvikling af personlig bevidsthed og træning i autentisk ledelse. Inspirationen er bl.a. hentet fra buddhismen og møder med indianske traditioner i Nordamerika og shamaner i Peru.

Lars har mere end 20 års erfaring som leder og konsulent i den finansielle sektor i Danmark og London. Han har i mange år arbejdet som coach, mentor og sparringspartner for ledere og iværksættere.

Lars er certificeret NLP Coach Practitioner og Stifinder i transformationsledelse. 

PRAKTISK OM WORKSHOPPEN

HVOR:
Naturskønne omgivelser i Østjylland eller Nordsjælland.

HVORNÅR:
Næste åbne kurser afholdes på dansk i foråret 2024:
Østjylland – 5.-6. marts (UDSOLGT) samt 3.-4. juni (UDSOLGT)
Nordsjælland – 18.-19. april
 (UDSOLGT) samt 22.-23. maj (UDSOLGT)

For workshops på engelsk, eller hvis I er en gruppe der ønsker et lukket hold, kontakt os ved at klikke på knappen nedenfor.

Der er ankomst kl. 8.30 på dag 1 og afslutning kl. 15.30-16 på dag 2.

PRIS:
Kr. 9.500,- ex. moms pr. deltager – max 16 deltagere
Prisen inkluderer 1 nat i enkeltværelse og fuld forplejning begge dage.

HVEM ER WORKSHOPPEN FOR:
Alle der er interesseret i at udvikle sit naturlige lederskab og ønsker at tage udgangspunkt i personlig udvikling eller har behov for nye perspektiver på ledelse og ledelsesudfordringer.